گروه اخبار

   تغير آدرس وب سايت پرديس دانشگاهي شهيد مقصودي همدان

پرديس دانشگاهي شهيد مقصودي همدان
   برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي، رفاهي دانشجويي پرديس شهيد مقصودي همدان

پرديس دانشگاهي شهيد مقصودي همدان
   برگزاري مراسم بزرگداشت روز دانشجو در پرديس شهيد مقصودي

پرديس دانشگاهي شهيد مقصودي
   برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي، رفاهي دانشجويي پرديس شهيد مقصودي همدان

پرديس دانشگاهي شهيد مقصودي همدان
   برگزاري مسابقه كتاب خواني « غلط ننويسيم » به مناسبت هفته پژوهش

پرديس دانشگاهي شهيد مقصودي همدان
   جلسه هيئت امناي پرديس هاي دانشگاهي استان همدان

پرديس دانشگاهي شهيد مقصودي همدان
   برپايي ايستگاه صلواتي توسط دانشجويان پرديس شهيد مقصودي

شهيد مقصودي
   برگزاري همايش علامه طباطبايي

شهيد مقصودي
   نمايش شور و شعور ملّي در روز مبارزه با استکار جهاني در 13 آبان

شهيد مقصودي
   نشست صميمانه رياست محترم پرديس شهيد مقصودي همدان با دانشجويان

شهيد مقصودي
   دکتر فاني، در اولين نشست با اعضاي هيأت رييسه دانشگاه فرهنگيان:

شهيد مقصودي
   جلسه مشترک حلقه صالحين با حضور حضرت آيت اله طاهري پور

پرديس دانشگاهي شهيد مقصودي همدان
   همايش سلامت روان و مشاوره دانشجويي

پرديس دانشگاهي شهيد مقصودي همدان
   دکتر فاني در پيام حق شناسي و تشکر خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي:

شهيد مقصودي
   پيام تبريک دکتر مهر محمدي به مناسبت کسب رأي اعتماد دکتر فاني از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

شهيد مقصودي
123

بازگشت