»  تماس با مرکز

آدرس : همدان ـ ميدان هگمتانه ـ خ شهيد توپچي ـ دا نشگاه فرهنگيان  ـ پرديس شهيد مقصودي ( برادران)

کد پستي : 6513666157           تلفن :  3- 4224070 -0811

دور نگار دبيرخانه : 4239515-0811

دور نگار رياست : 4220199-0811

 مسئول وب سايت :  4222168-0811

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 3930